Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Aktualności

WĘZEŁ PRZESIADKOWY W BLACHOWNI ZA BLISKO 3 MILIONY EUROPEJSKIEGO DOFINANSOWANIA

Kolejne europejskie miliony trafiają do Blachowni. Burmistrz Sylwia Szymańska pozyskała tym razem 2,7 mln zł dofinansowani (95% kosztów kwalifikowanych) na budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego w centralnej części miasta.

Zakres prac, które rozpoczną się wczesną wiosną br. obejmuje:

- całkowitą przebudowę układu komunikacyjnego w rejonie skrzyżowania ul. Sienkiewicza i ul. 1 Maja,

- rozbudowę parkingu, dróg wewnętrznych terenów utwardzonych,

- budowę zatoki autobusowej wraz z wiatami przystankowymi,

- budowę pawilonów obsługi pasażera wraz z toaletami i punktem informacyjnym,

- budowę wiat parkingowych dla rowerów,

- budowę oświetlenia LED i montaż elektronicznej tablicy informacyjnej,

- kompleksową przebudowę sieci kanalizacyjnej, gazowej, teletechnicznej i elektroenergetycznej.

 

Całość prac ma zostać wykonana do końca maja 2019 r., a ich łączna wartość wyniesie prawie 4,5 mln zł.

Blachownia zyska w ten sposób nowoczesną i pozytywnie wpływającą na środowisko infrastrukturę komunikacji publicznej, która w znacznym stopniu poprawi także architekturę centrum miasta.


Data publikacji: 30-01-2018
WĘZEŁ PRZESIADKOWY