Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Aktualności

Umowa na remont ul. Kawowej podpisana

Już niebawem rozpocznie się remont ul. Kawowej. Dzięki skutecznie pozyskanym, przez Burmistrza Blachowni Panią Sylwię Szymańską, funduszom z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na to zadanie przeznaczone zostanie blisko 420 tys. zł. W dniu dzisiejszym (08.08) podpisana została umowa na realizację tej inwestycji. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma P.H.U Tra-Han-Bruk Sławomir Gembuś.

Remont ul. Kawowej obejmuje: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym, korytowanie drogi, usunięcie warstwy ziemi, wykonanie warstwy odsączającej z piasku, podbudowę z kruszywa łamanego, regulację pionową studzienek dla zaworów wodociągowych, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego oraz uporządkowanie terenu.

Termin zakończenia inwestycji planowany jest do końca września 2018 r. 


Data publikacji: 08-08-2018