Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Aktualności

TRANSPORT PUBLICZNY W BLACHOWNI – KOMUNIKAT BURMISTRZA

Burmistrz Blachowni Sylwia Szymańska prowadzi intensywne i codzienne działania, które w możliwie krótkim czasie mają przynieść nową formę transportu publicznego w naszej gminie. W trybie publicznego przetargu wybrany został nowy przewoźnik, który zaproponował znaną już siatkę połączeń wewnątrzgminnych, bezpośrednio dopasowaną do obsługi kursów na linii Blachownia – Częstochowa – Blachownia.

Aktualnie trwają czynności związane z uzyskaniem stosownych pozwoleń w tym zakresie, a ich otrzymanie warunkuje wprowadzenie w życie nowych rozwiązań. Jednocześnie Burmistrz Blachowni prowadzi bieżące rozmowy z władzami Częstochowy, aby zgodnie z potrzebami mieszkańców Blachowni zapewnić sprawne połączenia z miastem Częstochowa.

Uwzględnione są w nich również postulaty mieszkańców w sprawie bezpośredniego transportu pomiędzy miastami, obsługiwanego przez MPK Częstochowa (poza dotychczas funkcjonującymi połączeniami linii 22 i 32).

Gmina Blachownia pozostaje otwarta na nowe propozycje złożone również przez PKS Częstochowa, które są tematem bieżących kontaktów pomiędzy stronami.

 

Ostatecznie przyjęte rozwiązania w zakresie transportu zbiorowego muszą spełnić dwa, fundamentalne kryteria:

1. Zapewnić sprawne, punktualne i dopasowane do potrzeb mieszkańców Blachowni połączenia (z preferencją dla bezpłatnego poruszania się po obszarze gminy).

2. Cechować się racjonalnością ekonomiczną, czyli kosztem usług proporcjonalnym do potrzeb mieszkańców, a jednocześnie zgodnym z możliwościami budżetowymi gminy.

Wejście w życie nowego układu komunikacyjnego będzie możliwe po zakończeniu całego procesu uzgodnień zawarcia porozumienia (w tym niezależnych bezpośrednio od władz gminy). O szczegółach będziecie Państwo informowani na bieżąco.

 

 


Data publikacji: 09-02-2018