Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Aktualności

System ekozarządzania i audytu EMAS. Jakie niesie korzyści?

Wpis do system ekozarządzania i audytu (EMAS) mogą uzyskać przedsiębiorcy i instytucje sektora publicznego jak i prywatnego oraz organizacje wszystkich sektorów gospodarki, którzy są zainteresowani wdrażaniem kompleksowych rozwiązań w obszarze ochrony środowiska.

System ekozarządzania i audytu EMAS (ang. EcoManagement and Audit Scheme) to unijny system certyfikacji środowiskowej, który funkcjonuje w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS).

Rejestracja w systemie ekozarządzania i audytu EMAS oznacza spełnienie przez organizację najbardziej wyśrubowanych wymagań ochrony środowiska. To prestiż bycia w gronie firm, które prowadzą swoją działalność zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Prestiż potwierdzony certyfikatem przyznawanym przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Korzyści z zarejestrowania w systemie to m. in.:

- przewaga konkurencyjna;

- rynek coraz częściej wymusza na firmach działania prośrodowiskowe, dzięki systemowi firmy posiadają sprawdzone instrumenty, służące do zapewniania najwyższego poziomu ochrony środowiska, jednocześnie ich zielony wizerunek jest potwierdzony wiarygodnym certyfikatem, przyznawanym przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;

- zgodność z prawem - w ramach rejestracji w systemie organizacje wykazują się stałą zgodnością z wymaganiami prawnymi ochrony środowiska, wymusza to uporządkowanie wszystkich obowiązków w tym zakresie oraz wprowadzenie procedur gwarantujących ich realizację, dzięki temu minimalizują one ryzyko kar za nieprzestrzeganie skomplikowanego prawa ochrony środowiska oraz zyskują większe zaufanie ze strony administracji publicznej;

- zrównoważone zarządzanie zasobami - dzięki wdrożeniu wymagań systemu organizacje optymalizują zużycie zasobów i energii w związku z systematycznym zmniejszaniem negatywnego wpływu na środowisko;

- organizacje zarejestrowane w systemie zyskują także określone ulgi regulacyjne: zwolnienie z opłaty rejestrowej za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, będącego częścią BDO; mają możliwość finansowania przedsięwzięć związanych z wdrażaniem i funkcjonowaniem systemu ekozarządzania i audytu (EMAS) ze środków funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej; mogą uzyskać zwolnienie z podatku akcyzowego na węgiel i gaz, oraz mogą być rzadsze kontrole środowiskowe WIOŚ - nawet do 3 lat dla podmiotów posiadających pozwolenia integrowane.

Szczegółowe informacje o EMAS oraz rejestrze można znaleźć na stronie GDOŚ - TUTAJ.