Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Aktualności

SP nr 1 przy ul. Bankowej przyjmie we wrześniu kolejną klasę zerówki. Sala już gotowa!

W budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Bankowej 13 w Blachowni w roku szkolnym 2019/2020 funkcjonuje tylko jedna klasa zerówki. Zapisanych jest do niej 25 dzieci.

Od września SP nr 1 przyjmie dwie klasy zerówki. Decyzja o uruchomieniu dodatkowej klasy została podyktowana ogromnym zainteresowaniem rodziców. Zwłaszcza tych, których dzieci uczęszczają do Publicznego Przedszkola nr 2 przy ul. Żeromskiego w Blachowni. Sala przygotowana dla kolejnej klasy zerówki jest już gotowa i czeka na dzieci.

Liczba uczniów na Bankowej od 1 września 2020 roku wyniesie  w sumie 226 dzieci. W tym w klasach I - III - 181 uczniów, a w klasie 0 - 45 uczniów).

W budynku SP nr 1 przy ul. Sienkiewicza od września naukę będzie pobierało 301 uczniów.

 


Data publikacji: 18-05-2020