Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Aktualności

Rusza Blachowniański Budżet Obywatelski na rok 2022. Nabór wniosków od 7 czerwca

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza nr OR.0050.74.2020 z dnia 24 maja 2021 roku oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Blachowni nr 79/XII/2019 z dnia 18 września 2019 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych Blachowniańskiego Budżetu Obywatelskiego rozpoczniemy kolejną, VI już edycję BO.

Jak co roku, na budżet obywatelski gmina Blachownia przeznaczy kwotę 350.000,00 zł. Nabór wniosków rozpocznie się 7 czerwca i potrwa do 6 lipca. Poniżej przedstawiamy harmonogram działań oraz kwoty przeznaczone na poszczególne obszary. Serdecznie zapraszamy do czynnego udziału w procesie realizacji budżetu obywatelskiego w 2022 roku.

Należy podkreślić, że w dotychczasowych sześciu edycjach BO zrealizowano lub przygotowuje się do realizacji łącznie 100 zadań na ogólną kwotę ok. 2 mln zł. Zadania te stanowią znaczące i oczekiwane przez mieszkańców uzupełnienie głównych inwestycji wykonywanych przez władze samorządowe gminy. Są również bezpośrednim przejawem partycypacji społecznej w wydatkowaniu środków publicznych i umożliwiają podjęcie – przez mieszkańców gminy – indywidualnych i grupowych działań na rzecz zmiany najbliższego otoczenia. Budżet Obywatelski w Blachowni przyniósł wymierne efekty infrastrukturalne i buduje poczucie współodpowiedzialności władz samorządowych i mieszkańców w planowaniu i urzeczywistnieniu potrzebnych zmian z poszanowaniem zasad celowości, gospodarności i efektywności wydatkowania środków budżetowych.

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ZADANIA -> .DOCX

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ZADANIA -> .PDF

 

OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA TERENU -> .DOCX

OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA TERENU -> .PDF

 


Data publikacji: 01-06-2021