Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Aktualności

Informacja o Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Blachowni informuje, że  kolejny okres dystrybucji paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014-2020 Podprogram 2018 Europejskiego Funduszu  Pomocy Najbardziej Potrzebującym przewidywany  jest od września  2018 r.  do  czerwca 2019 r.

Pomocą żywnościową  mogą zostać objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej:
- 1268 zł  w przypadku osoby samotnie gospodarującej
- 1028 zł w przypadku osoby  w rodzinie


Od 1 października 2018 r.kryterium  dochodowe będzie wynosić:

-dla osoby samotnie gospodarującej  1402 zł
- dla osoby w rodzinie 1056 zł

Od 12 września 2018 r. osoby spełniające powyższe kryteria proszone są o zgłaszanie się do  pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Blachowni ul. Miodowa 4a celem uzyskania skierowania uprawniającego do korzystania z pomocy żywnościowej.