Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Aktualności

NOWA KOMUNIKACJA PUBLICZNA W BLACHOWNI! PUNKTUALNA-PRZYJAZNA-DARMOWA!

Burmistrz Blachowni – Sylwia Szymańska zakończyła negocjacje z wyłonionym w drodze publicznego postępowania – przewoźnikiem, który w ciągu najbliższych tygodni przejmie obsługę komunikacji w Gminie Blachownia.

Głównym wygranym tych rozmów są wszyscy mieszkańcy gminy, którzy na co dzień korzystają z transportu publicznego i borykają się z problemami stworzonymi przez obecnego przewoźnika.

Podstawowy cel dynamicznie prowadzonych przez Burmistrza działań w tej sprawie został osiągnięty.

Mieszkańcy Blachowni będą mogli korzystać ze sprawnie i punktualnie działającej komunikacji, znacznie wyższych standardów podróżowania, nowoczesnego taboru i co najważniejsze – bezpłatnego przejazdu na terenie całej gminy. Planowana siatka połączeń będzie korzystniejsza od dotychczas funkcjonującej, umożliwiając korzystanie większej grupy osób z transportu publicznego, co z pewnością przyczyni się również do poprawy środowiska.

Mimo, iż obowiązujące przepisy prawa przewidują odpowiedzialność władz samorządowych wyłącznie za organizacje komunikacji na terenie gminy, potrzeby naszych mieszkańców w sprawnym podróżowaniu do i z Częstochowy, zostały zabezpieczone. Utrzymane zostaną dotychczas funkcjonujące połączenia obsługiwane przez MPK Częstochowa, tj. linie nr 22 i 32. Nowy przewoźnik zapewni natomiast w pełni całkowitą obsługę relacji Blachownia-Częstochowa-Blachownia zsynchronizowaną z siatką połączeń wewnątrz gminy, tylko ta część podróży będzie związana z opłatami, ale korzystniejszymi od obowiązujących do tej pory:

Bilet jednorazowy do/z Częstochowy ma kosztować 4 zł, a bilet miesięczny 140 zł.

Burmistrz Blachowni jest gotowa do natychmiastowego uruchomienia nowej komunikacji, po uchwaleniu przez Radę Miejską nowego prawa lokalnego dot. cen i regulaminu przewozów. Znaczące w tym temacie będzie wydanie stosownych zezwoleń przez władze Częstochowy i Marszałka Województwa Śląskiego. Liczymy jednak na szybką ścieżkę decyzyjną – szanującą potrzeby i oczekiwania mieszkańców Gminy Blachownia.

Jednocześnie, Burmistrz Blachowni oświadcza, że proponowane dotychczas przez częstochowskie MPK warunki przewozu mieszkańców naszej gminy nie spełniają elementarnych potrzeb w zakresie siatki połączeń i wysokości opłat za proponowane usługi. Zatem powrót autobusów MPK jest niemożliwy, m.in. ze względu na:

- ogromne koszty,

- pominięcie w zaproponowanej siatce komunikacji mieszkańców Ostrów, Trzepizur, Cisia, Malic oraz osiedla Błaszczyki,

- proponowane przez MPK miejsce ostatniego przystanku, tj. dworzec PKP Gnaszyn.

Zachęcamy do zapoznania się z firmą, która już niebawem będzie obsługiwać naszą gminę w zakresie komunikacji LINK


Data publikacji: 25-01-2018