Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Aktualności

Naturalnie w naszej gminie "Publiczny Internet dla każdego"

Wniosek „Publiczny Internet w Gminie Blachownia” złożony do Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (Oś priorytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach) spełnił wszystkie merytoryczne i formalne kryteria wyboru projektów. W najbliższym miesiącu Burmistrz Blachowni Sylwia Szymańska podpisze umowę o dofinansowanie na kwotę ponad 64 tys. zł.

Celem projektu jest umożliwienie za pośrednictwem hotspotów, dostępu do korzystania z usług cyfrowych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu związanego z brakiem dostępu do sieci internet. Publiczne punkty dostępu do internetu zostaną zainstalowane w instytucjach użyteczności publicznej jak i zewnętrznej przestrzeni ogólnodostępnej. Planowo wewnętrzne punkty dostępu będą zlokalizowane w: Urzędzie Miejskim w Blachowni i Centrum Aktywności Obywatelskiej w Blachowni. Zewnętrzne punkty dostępu powstaną: w centrum przesiadkowym w Blachowni, w parku miejskim w Blachowni, na błoniach za USC w Blachowni, na plaży od ul. Wczasowej w Blachowni, na wieży widokowej nad zalewem w Blachowni, na stadionie OSiR w Blachowni, na ryneczku w Łojkach, na terenie sportowo-rekreacyjnym w Wyrazowie i terenie sportowo-rekreacyjnym w Konradowie.

 


Data publikacji: 20-11-2020