Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Aktualności

Nabór wniosków – Wymiana kotłów centralnego ogrzewania

Burmistrz Blachowni informuje, iż nabór wniosków na dofinansowanie kosztów poniesionych przy modernizacji źródeł ciepła w domach jednorodzinnych odbędzie się w dniach od13 maja 2019r. – do 31 maja 2019r. - wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Burmistrz Blachowni zastrzega sobie prawo do zmiany terminu naboru wniosków.

W poniższym regulaminie zapisane są: warunki przystąpienia do programu, zasady udzielania dotacji i tryb postępowania.

Do wniosku należy dołączyć wstępny kosztorys zakupu pieca wraz z montażem oraz (w przypadku pieca na ekogroszek) certyfikat nowego źródła ciepła.

Złożone wnioski będą rozpatrywane według kolejności złożenia, pod kontem czy dana nieruchomości ma uregulowany stan prawny, czy są zgody wszystkich współwłaścicieli oraz czy wnioskodawca ma podpisaną deklarację na wywóz odpadów z terenu posesji. Na tej podstawie zostanie stworzona lista rankingowa mieszkańców. Aby otrzymać dotację, należy zakończyć inwestycję najpóźniej do 15 listopada 2019 r. i złożyć wszystkie pozostałe dokumenty wymienione w przedmiotowym Regulaminie.

Proszę o zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz pozostałymi dokumentami

Regulamin

Wniosek

Oświadczenie

Zgoda współwłaściciela nieruchomości na realizację zadania


Data publikacji: 30-08-2018