Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Aktualności

Konkurs promocji Województwa Śląskiego „Marka - Śląskie"

W czasach spowolnienia gospodarczego kwestia posiadania silnych marek nabiera kluczowego znaczenia. Rynek nie będzie już rósł tak szybko, jak w ostatnich latach. Portfele Polaków nie wystarczą do zapewnienia prosperity wszystkim producentom. Uznanie w oczach konsumentów znajdą przede wszystkim najsilniejsze marki, zwłaszcza te konsekwentnie budowane od lat. Stworzenie silnej marki wpływa na korzystny wizerunek, co przekłada się na większą atrakcyjność inwestycyjną oraz większą konkurencyjność. Pozytywny wizerunek jest więc największym kapitałem, jaki może posiadać człowiek, instytucja, przedsiębiorstwo, miasto czy region.

Województwo Śląskie jest jednym z najważniejszych regionów w Europie Centralnej. Jest to najsilniejszy region przemysłowy Polski i jedno z najbardziej atrakcyjnych polskich województw, zarówno pod względem inwestycyjnym, naukowym, kulturalnym jak i turystycznym. Wizerunek Województwa Śląskiego wpływa na traktowanie wytworzonych w regionie produktów, przedsiębiorstw i obywateli. I odwrotnie - poprawa jakości śląskich produktów i popularyzacja ich marek wpływają w znacznej mierze na wizerunek województwa.

Większość z najbardziej popularnych śląskich firm zdobyło już w ostatnich latach różnego rodzaju kolekcje statuetek, tytułów, dyplomów i wyróżnień. Lecz to nie liczba statuetek ani werdykt najbardziej nawet renomowanych jurorów, ale decyzja konsumenta decyduje o wyniku finansowym przedsięwzięcia i sukcesie konkretnej marki.

Idea przyznawania statuetki „Marki Śląskie" zrodziła się z chęci wypromowania przedsięwzięć regionu Województwa Śląskiego, a tym samym zwiększenia atrakcyjności oraz znaczenia regionu. W regionie działają firmy, które są wzorem dla całego kraju i zdążyły zbudować uznaną markę. Istnieją również firmy, które konsekwentnie tworzą swój wizerunek, aby w przyszłości stać się taką rozpoznawalne w Polsce i na świecie.

Konkurs „Marki Śląskie" ma na celu promowanie najlepszych przedsiębiorstw, instytucji, organizacji, samorządów czy przedsięwzięć, które swój sukces osiągnęły nie tylko dzięki dobrej koniunkturze i ciężkiej pracy, ale także w oparciu o wyrafinowany marketing i planowane budowanie marki. Wyróżnienie niewątpliwie przyczyni się do budowania pozytywnego wizerunku Województwa Śląskiego i budowania tożsamości regionalnej.

Nagroda „Marka - Śląskie" jest podziękowaniem za znaczący wkład w rozwój województwa śląskiego i ma charakter honorowy.

Nagroda ma formę znaku oraz statuetki z napisem informującym, komu przyznaje się nagrodę oraz w jakiej kategorii, jej numer oraz rok nadania.

Tytułem nagrody „Marka - Śląskie" można być uhonorowanym co roku w kategoriach:

 • Gospodarka
 • Nauka
 • Kultura
 • Dziedzictwo kulturowe regionu
 • Sport
 • Turystyka i rekreacja
 • Produkt
 • Usługa
 • Zdrowie
 • Organizacje pozarządowe
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Media

Każdego roku Kapituła konkursu przyznaje dodatkowo nagrodę honorową „Osobowość Roku".

Kandydatów do nagrody „Marka - Śląskie" mogą zgłaszać jednostki samorządu terytorialnego, samorządy zawodowe, gospodarcze, wyższe uczelnie, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe pożytku publicznego, fundacje oraz redakcje prasy, radia i telewizji. Wnioski składać można do 30 czerwca każdego roku.

Nagrodę przyznaje Kapituła Konkursu pod przewodnictwem Marszałka Województwa Śląskiego. Zgodnie z zapisami Regulaminu składa się ona z 5 członków stałych oraz 6 powoływanych kadencyjnie. Członków stałych Kapituły - reprezentujących Marszałka Województwa Śląskiego, Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Gliwicach, TVP Katowice, Radio Katowice i Dziennik Zachodni - powołuje i odwołuje Marszałek Województwa Śląskiego.

Członkowie kapituły dokonują oceny punktowej każdego wniosku zgłoszonego do poszczególnych kategorii (według jednolitego arkusza oceny), a ocena ostateczna wniosku jest średnią arytmetyczną liczoną z indywidualnych ocen. Na podstawie oceny punktowej kapituła ustala listę nominowanych do nagrody.

Spośród nominowanych wybiera się zwycięzcę oraz wyróżnionych w każdej kategorii. Mają oni prawo używać w swoich materiałach reklamowych i firmowych tytuł „Zwycięzca Nagrody „Marka - Śląskie" Marszałka Województwa Śląskiego w roku ..... w kategorii......" lub „Wyróżniony Nagrodą „Marka - Śląskie" Marszałka Województwa Śląskiego w kategorii ..... za rok ........".

Pomysłodawcą i inicjatorem projektu jest Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach. Organizatorzy projektu będą dążyć, aby wyróżnienie to stało się symbolem jakości nie tylko w świecie biznesu, ale także kultury, polityki, nauki czy sportu. Innymi słowy - uhonorowany będzie mógł zostać każdy, kto swoją działalnością i postępowaniem buduje pozytywny wizerunek regionu oraz przyczynia się do budowania tożsamości regionalnej.

Rolę koordynatora działań związanych z przyznawaniem wyróżnienia pełni Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach.

Załącznik: Regulamin wraz z dokumentami