Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Aktualności

Informacja o płatności II raty podatków. Przeczytajcie koniecznie, gdzie i jak zapłacić

Szanowni Mieszkańcy

Zbliża się termin płatności drugiej raty podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
W związku z panującym zagrożeniem epidemicznym Covid-19 wpłaty II raty zobowiązań podatkowych będzie można dokonać w banku, na poczcie za pośrednictwem bankowości elektronicznej oraz u inkasenta, sołtysa z zachowaniem wszelkich procedur higienicznych zgodnie z wytycznymi ministra zdrowia i inspekcji sanitarnej. Dotyczy zachowania odpowiedniej odległości od drugiej osoby i stosowania środków ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki ochronne).

Inkasenci podatków, Sołtysi mogą przyjmować wpłaty raty podatków – przy bezwzględnym zachowaniu obowiązujących przepisów prawa dotyczącego ograniczeń, nakazów, zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Decyzję o przyjmowaniu wpłat od Państwa każdy Inkasent, Sołtys podejmuje samodzielnie, mając na uwadze obowiązujące zasady bezpieczeństwa.