Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Aktualności

Informacja EKOTOP

INFORMACJA


W związku z licznymi zapytaniami i wątpliwościami radnych Rady Miejskiej w Blachowni, sołtysów oraz społeczności lokalnej, w sprawie prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie postępowania dotyczącego firmy EKOTOP, informuję, że Burmistrz Blachowni nie posiada wiedzy na temat przyczyn uchylenia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie, decyzji Starosty Częstochowskiego z dnia 08 sierpnia 2016 roku znak OŚ.6233.21.2016.VIIa.Bl.7.


Burmistrz Blachowni zwrócił się do Starostwa Powiatowego
w Częstochowie z pisemną prośbą o udostępnienie kopii powyższej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego.


Pragnę jeszcze raz podkreślić, że całość postępowania w sprawie magazynowania odpadów w Łojkach przy ul. Długiej przez firmę EKOTOP prowadzi Starostwo Powiatowe w Częstochowie, zatem wszelkie zapytania w przedmiotowej sprawie należy kierować do tamtejszej jednostki administracyjnej.


Data publikacji: 05-01-2017