Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Aktualności

Gabinet profilaktyki zdrowotnej SP Łojki

W ramach dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w wysokości 4.790,00 zł przekazanej Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łojkach na dostosowanie szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej do obowiązujących aktualnie przepisów, gabinet w szkole wyposażono w: podświetlaną tablicę do badania ostrości wzroku, szafkę kartoteczną do przechowywania dokumentacji medycznej, apteczkę przenośną, szafkę asystor oraz parawan.

Dzięki zakupionym sprzętom możliwa jest prawidłowa realizacja zadań związanych z profilaktyką i opieką zdrowotna nad uczniami szkoły.

Gabinet profilaktyki zdrowotnej SP Łojki