Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Aktualności

Dzień Seniora

Dzisiejsi seniorzy znacznie odbiegają od modelu utrwalonego przez pokolenia. Jesteśmy pokoleniem seniorów aktywnych i otwartych na świat. W Polsce jest wiele organizacji skupiających w swoich szeregach ludzi starszych. Jedną z nich jest Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Organizacja ta powstała, by właśnie służyć emerytom, rencistom i inwalidom. P.Z.E.R i I stara się też o to, aby osoby starsze nie były spychane na margines życia społecznego. Jednak sami też musimy o to zadbać i nie zamykać się w domach, ale starać się spędzać swój wolny czas wśród seniorów. Musimy wiedzieć, że poszczególne fazy naszego życia mają swoje prawa. Trzeba potrafić akceptować siebie w każdym momencie życia. W 2015 r. emeryci z koła w Łojkach Dzień Seniora świętowali 14 listopada. Na naszą uroczystość przybyli: Burmistrz p. Sylwia Szymańska, Przewodnicząca Rady Miejskiej p. Edyta Mandryk, Prezes Zarządu Okręg P.Z.E.R i I p. Barbara Pasieka z małżonkiem, Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Starej Gorzelni i Wielkiego Boru p. Krzysztof Ściubidło z małżonką i Sołtys z Łojek p. Magdalena Maciążka. Członkini naszego koła p. Stanisława Glin napisała i zaśpiewała dla przewodniczącej koła piosenkę, a dla p. burmistrz Sylwii Szymańskiej napisała wiersz, za który po recytacji otrzymała od wszystkich gromkie oklaski. Wiersz publikujemy poniżej:

"W naszej gminie zaszła
duża zmiana.
Została nowa Pani
Burmistrz wybrana.
Chociaż jak wszyscy wiecie
zastała dużą dziurę w budżecie.
Stara się jak może
i petentów przyjmuje zawsze
w dobrym humorze.
I w swoim biurze nie
siedzi zamknięta i zawsze
z uśmiechem przyjmuje petenta. Między mieszkańcami
nie robi wyróżnienia
i przyjeżdża wszędzie na
każde zaproszenia.
Będzie tu pracować dla
ludzi i chleba, takiego
Burmistrza właśnie tu potrzeba."

 

Krzysztofa Palacz