Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Aktualności

dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami

 

 

Zaplanowana na dzień 08 lipca 2019

 

roku w godzinach 14:00 do 15:00

 

dyskusja publiczna

 

nad przyjętymi w projekcie Studium

 

rozwiązaniami przeniesiona do sali

 

konferencyjnej Ochotniczej Straży

 

Pożarnej w Blachowni, Plac Wolności 2


Data publikacji: 08-07-2019