Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Aktualności

Cisie będzie miało boisko przy szkole. Gmina zdobyła 60 tys. zł dofinansowania!

Wiosną br. Urząd Miejski w Blachowni złożył do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wniosek o dofinansowanie budowy boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Cisiu w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka".

O pomoc finansową ze środków budżetu województwa, w ramach konkursu, mogły się ubiegać sołectwa z terenu województwa śląskiego za pośrednictwem gmin w zakresie przedsięwzięć, polegających na:

*działaniach zwiększających aktywność społeczną mieszkańców,

*działaniach w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

*zagospodarowaniu miejsc publicznych w sołectwie istotnych z uwagi na dobro wspólne mieszkańców,

* tworzeniu warunków do rozwoju turystyki, krajoznawstwa i sportu.

Składane przez gminy wnioski o pomoc musiały dotyczyć zadań jednoetapowych, przygotowywanych lub planowanych do realizacji, których zakończenie oraz rozliczenie nastąpi do 12 października 2020 roku.

Do Urzędu Miejskiego w Blachowni właśnie dotarły pomyślne wieści. 22 czerwca br. Sejmik Województwa Śląskiego podjął uchwałę "w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Śląskiego w formie dotacji celowej gminom województwa śląskiego na realizację zadań wybranych w ramach Marszałkowskiego Konkursu "Inicjatyw Sołecka" w 2020 roku".

Pomoc finansowa została udzielona 118 zadaniom na kwotę ponad 2,9 mln zł.

Na liście rankingowej znalazła się budowa boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Cisiu. Inwestycja otrzymała dotację w wysokości 60 tys. zł. To 80 proc. jej kosztów, gdyż projekt oszacowany został na 75 tys. zł.   

O budowę boiska przy szkole zabiegał Radny Tadeusz Borek we współpracy z sołtys Cisia Joanną Hepner oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Cisie, jako organ prowadzący szkołę.

- To wspaniała wiadomość dla nas i dla Mieszkańców Cisia – komentuje Burmistrz Blachowni Sylwia Szymańska.

 

 

 


Data publikacji: 29-06-2020