Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Aktualności

Blachownia z umową o dofinansowanie na termomodernizację bloków w Łojkach

Burmistrz Blachowni Sylwia Szymańska oraz Skarbnik Gminy Edyta Hoppe podpisały w dniu 7 maja umowę o dofinansowanie projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Długiej 3 i 5 w Łojkach”.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach poddziałania „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim”, działania „Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego”, oś priorytetowa „Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.

Całość zadania gmina oszacowała na 980 138, 90 zł, a kwota przyznanego dofinansowania to 759 800, 94 zł.

Termomodernizacja bloków w sołectwie Łojki to bardzo ważna inwestycja w gminie Blachownia. Potrzebę realizacji tego zadania wskazaliśmy w Lokalnym Programie Rewitalizacji na lata 2016-2023. W celach szczegółowych programu wymieniona została poprawa stanu i jakości infrastruktury budynków komunalnych oraz wzrost atrakcyjności życia na obszarach rewitalizowanych m.in. poprzez podjęcie działań środowiskowych. Cieszę się, że dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ten cel zostanie niebawem osiągnięty - powiedziała Burmistrz Sylwia Szymańska

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) to krajowy program wspierający m.in. gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne.

Wkrótce przedstawimy Mieszkankom i Mieszkańcom gminy Blachownia wizualizację projektu. 


Data publikacji: 08-05-2021