Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Aktualności

Kolejny duży sukces w pozyskiwaniu środków z UE

Mamy kolejny duży sukces w pozyskiwaniu środków z UE. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-128/16 dla poddziałania 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Subregionu Północnego.
W konkursie zostało wybranych 6 projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów. Wniosek Gminy Blachownia znalazł się na 4 miejscu. Na przebudowę infrastruktury publicznej na potrzebę uruchomienia Centrum Aktywności Obywatelskiej w Blachowni otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 3 mln 390 tys 149 zł.

 

Rozstrzygnięcie konkursu dla poddziałania 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Subregionu Północnego:

Rozstrzygnięcie konkursu dla poddziałania 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Subregionu Północnego


Data publikacji: 30-11-2017
WAŻNY KROK DO REWITALIZACJI „PRAŻYNKI” I BUDYNKU SIENKIEWICZA 16