Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Aktualności

25 października 2017r. GKRPA prowadziła akcję ,,Kieruj bez procentów”

Realizując kolejne działania profilaktyczne i edukacyjne, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych GKRPA prowadziła akcję ,,Kieruj bez procentów” 25 października 2017 roku.
Akcję ,,Kieruj bez procentów” rozpoczęła Pani Burmistrz Sylwia Szymańska wraz z przedstawicielami GKRPA Panią B. Gradowicz, Panią K. Warwas, i Panem D. Wącław i zaproszonymi do akcji funkcjonariuszami z częstochowskiego wydziału ruchu drogowego st. sier. Beatą Witos oraz . asp. Karolem Auguściak.
Punktualnie o godzinie 9 przy zjeździe na ścieżkę edukacyjną ul. Sienkiewicza, policjanci z drogówki, losowo zatrzymywali kierowców. Zatrzymani kierowcy po sprawdzeniu alkomatem trzeźwości, otrzymywali pouczające broszury, jednorazowe alko-testy i odblaski. Wymienione gadżety zostały przygotowane i zakupione przez GKRPA. Przeprowadzono około 40 kontroli na trzeźwość kierowców, oraz pouczono kierowców o skutkach prowadzenia samochodu po spożyciu alkoholu. Akcję ,,Kieruj bez procentów” zakończono o godzinie 11.
Dalsza część działań profilaktyczno-edukacyjnych, została przeprowadzona na terenie placówek oświatowych w naszej gminie i dotyczyła bezpieczeństwa poruszania się na drodze-trzeźwej drodze.
Akcja profilaktyczna obejmowała wskazane klasy w gminnych placówkach oświatowych w temacie :
,,Bezpieczeństwo w poruszaniu się po drodze”, ,,Najważniejsze zasady bezpieczeństwa” , ,,Stosowanie przepisów ruchu drogowego”.
W szkołach podstawowych, wyżej wymieniona akcja profilaktyczno – edukacyjna, została przeprowadzona w klasach III. W gimnazjum akcją zostali objęci edukacyjną uczniowie z klasy II D.
Członkowie GKRPA wraz z dzielnicowym policji, wdrażali tematy bezpieczeństwa na drodze, stosowanie przepisów ruchu drogowego, poprzez konkursy, zagadki, quizy, testy i zabawy na orientację(przejście w alko-goglach). Materiały edukacyjne zostały przygotowane i dostosowane do wieku uczestników. Każdy uczeń klasy III szkoły podstawowej, otrzymał zestaw ulotek, odblask, szelki, worek odblaskowy i opaskę odblaskową na rękę. Uczniowie gimnazjum zostali wyposażeni w szelki, kamizelki odblaskowe, latarki rowerowe oraz broszury edukacyjne.
Prace GKRPA wraz z dzielnicowym policji na terenie placówek oświatowych odbyły się w dniach :
27 października 2017 roku o godzinie 10 – Szkoła Podstawowa w Łojkach i Szkoła Podstawowa w Cisiu
30 października 2017 roku o godzinie 10 – Szkoła Podstawowa nr. 1 w Blachowni, Szkoła Podstawowa nr. 3 w Blachowni i Gimnazjum w Blachowni.

Kolejne zadanie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych zostało zrealizowane.

Serdeczne podziękowania za pomoc i zaangażowanie w realizację zadań GKRPA dla: Pani Burmistrz Sylwii Szymańskiej, członków komisji GKRPA ( specjalne podziękowania dla K. Warwas i D. Wącława) Komisariatu Policji w Blachowni ( szczególnie dla dzielnicowego asp. Tomasza Sypuły),Wydziału Ruchu Drogowego w Częstochowie, dyrektorów i nauczycieli wymienionych szkół podstawowych i gimnazjum.

Akcja trzeźwość