Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Aktualności

1,6 mln dodatkowych środków na bezpieczeństwo, drogi i oświatę.

Na czwartkowym, nadzwyczajnym posiedzeniu Rada Miejska na wniosek Burmistrza Blachowni Sylwii Szymańskiej podejmie decyzję o zwiększeniu dochodów i wydatków w tegorocznym budżecie gminy o kwotę 1,6 mln zł. Środki wynikające z refundacji na zrealizowane zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Blachownia” zostaną przeznaczone na najważniejsze i długo oczekiwane przez mieszkańców inwestycje:

- podwyższenie gotowości bojowej poprzez zakup nowego samochodu bojowego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Cisiu,

- kompleksowy remont ul. Zielonej w Łojkach, którego całkowity koszt wyniesie 1,1 mln zł, co możliwe jest dzięki pozyskaniu przez Burmistrza Blachowni środków z budżetu Państwa,

- zwiększenie jakości nauczania i kształcenia w placówkach oświatowych na terenie naszej gminy.


Data publikacji: 17-01-2018