Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Referaty Urzędu Miejskiego w Blachowni

Referat Organizacyjny

Sekretarz Gminy, Kierownik Referatu Organizacyjnego

Dariusz Wojciechowski - pokój 15, tel: (034) 3270 409* wew. 103

Pracownicy

Iwona Gawlik stanowisko ds. organizacji pracy sekretariatu i obsługi rady pokój 15, tel: (034) 3270 409
Zofia Borek pomoc administracyjna pokój 15, tel: (034) 3270 409
Magdalena Osadnik pomoc administracyjna pokój 01, tel: (034) 3270 409* wew. 119
Dominik Dziąbor informatyk, administrator sieci pokój 19, tel: (034) 3270 409* wew. 124
Jadwiga Korbel woźna  
Marta Perz
woźna  

 

 

Referat Finansowy

Skarbnik Gminy

Elżbieta Wolska - pokój 14, tel: (034) 3270 492

Pracownicy

Karolina Maroszek stanowisko ds. wynagrodzeń pokój 14, tel: (034) 3270 409* wew. 126
Barbara Matuszczyk stanowisko ds. księgowości budżetowej pokój 14, tel: (034) 3270 409* wew. 126
Małgorzata Pisula stanowisko ds. księgowości budżetowej pokój 14, tel: (034) 3270 409* wew. 126
Dorota Blukacz
stanowisko ds. wymiaru podatku pokój 13, tel: (034) 3270 409* wew. 128
Anna Marszałek stanowisko ds. wymiaru podatku i opłat lokalnych pokój 13, tel: (034) 3270 409* wew. 128
Irena Ozga stanowisko ds. księgowości podatkowej pokój 13, tel: (034) 3270 409* wew. 128
Bożena Ciupa stanowisko ds. obsługi kasowej pokój 12 (kasa), tel: (034) 3270 409* wew. 130
Joanna Piątkowska stanowisko ds. finansowo-księgowych jednostek oświatowych pokój 21 tel: (034) 3270 409* wew. 131
Adriana Piekarska stanowisko ds. finansowo-księgowych jednostek oświatowych pokój 21, tel: (034) 3270 409* wew. 131
Edyta Leśniczek
stanowisko ds. finansowo-księgowych jednostek oświatowych pokój 23, tel: (034) 3270 409* wew. 135
Żaneta Kwieceń
pomoc administracyjna pokój 23, tel: (034) 3270 409* wew. 135
Grażyna Kopel stanowisko ds. podatków od środków transportu
i opłat lokalnych

Urząd Stanu Cywilnego,
tel: (034) 3270 437

 

 

Referat Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Ochrony Środowiska

Kierownik Referatu, stanowisko ds. geodezji

Wiesław Włodawiec - pokój 10, tel: (034) 3270 409* wew. 112  

Pracownicy

Urszula Gębuś zastępca kierownika referatu pokój 10 tel: (034) 3270 409* wew. 111
Anna Rempała stanowisko ds. gospodarki przestrzennej, mieszkaniowej i lokalowej pokój 10 tel: (034) 3270 409* wew. 111
Marta Jędrzejewska
stanowisko ds. ochrony środowiska pokój 10 tel: (034) 3270 409* wew. 110

 

 

Referat Inwestycyjny i Zamówień Publicznych

Kierownik Referatu, stanowisko ds. inwestycji i pozyskiwania funduszy zewnętrznych

Grzegorz Loręcki - pokój 17, tel: (034)3270 409* wew. 107

Pracownicy

Bożena Pawlak inspektor ds. inwestycji
pokój 17 tel: (034) 3270 409* wew. 106
Anna Kulej stanowisko ds. utrzymania i budowy dróg i oświetlenia pokój 17 tel: (034) 3270 409* wew. 106
Martyna Rokosa pomoc administracyjna pokój 17 tel: (034) 3270 409* wew. 106

 

 

Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Kierownik Referatu

Marek Dądela - pokój 16, tel: (034) 3270 409* wew. 108  

Pracownicy

Jadwiga Maciejewska stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych pokój 03, tel: (034) 3270 409* wew. 118
Marianna Kożuch stanowisko ds. ewidencji ludności pokój 03, tel: (034) 3270 409* wew. 120
Halina Warzecha-Zielińska stanowisko ds. obrony cywilnej i wojskowości pokój 02, tel: (034) 3270 409* wew. 120
Szymon Chlebicki stanowisko ds. działalności gospodarczej i archiwum zakładowego pokój 21, tel: (034) 3270 409* wew. 131
Katarzyna Ryś pomoc administracyjna pokój 21, tel: (034) 3270 409* wew. 131

 

Radca Prawny

Agnieszka Glińska - pokój 18, tel: (034) 3270 409* wew. 125

 

 

Inspektor ds. oświaty i wychowania

Olga Kacprzak - pokój 22, tel.: (034) 3270 409* wew. 133