Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Jednostki Organizacyjne

Urząd Stanu Cywilnego w Blachowni

 

Urząd Stanu Cywilnego

ul. Sienkiewicza 19

42-290 Blachownia

tel.: 34 3270 437

Olga Gębuś - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Grażyna Jagusiak - Inspektor

 

 

Zarząd Mieniem Komunalnym

ul. Miodowa 4a ( I piętro )

42-290 Blachownia

tel. 34 3270 370, 34 3270 470

e-mail: zmk.b@wp.pl

 

Rachunek bankowy

Należności z tytułu czynszu za najem lokali i opłat niezależnych od właściciela (woda i ścieki, wywóz nieczystości) należy dokonywać na konto 32 1020 1664 0000 3702 0028 3747 

 Opłatę za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do uiszczania na indywidualne dla każdej nieruchomości konto bankowe

 

Wykaz pracowników Zarządu Mieniem Komunalnym w Blachowni

Ludwik Madej p.o. Kierownika Zarządu Mieniem Komunalnym pokój nr 1/17 tel. wewn. 12
Monika Mrozik Główna Księgowa pokój nr 1/17 tel. wewn. 17
Aleksandra Grabowska Stanowisko ds. księgowych i zamówień publicznych, kasjer  pokój nr 1/8 tel. wewn. 15
Ewelina Ostrowska Stanowisko ds. rozliczeń czynszów i windykacji pokój nr 1/11 tel. wewn. 22
Małgorzata Rykała Samodzielny referent ds. rozliczeń czynszów i lokali użytkowych pokój nr 1/11 tel. wewn. 22
Jadwiga Kulej Specjalista ds. technicznych pokój nr 1/9 tel. wewn. 18
Aneta Gołdowska Specjalista ds. logistycznej obsługi klienta pokój nr 1/17 tel. wewn. 11
Anna Parkitna Referent ds. gospodarki odpadami komunalnymi pokój nr 1/15 tel. wewn. 16
Renata Kolman Referent ds. gospodarki odpadami komunalnymi i windykacji pokój nr 1/15 tel. wewn. 16
Jarzy Walczyk
Administrator targowiska "Mój Rynek" 887407777

 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej